Swedish version of Shalom Asalaam

Sångövers

Translation by Gunilla Wahlgren - Vocals by Eva Alexandersson

 LISTEN TO LANGUAGE 

WHISPERS:
Shalom
Asalaam

VERSE 1:
Sedan tidens gryning
Har vi fört krig
Och gömt vår kärlek bakom låsta dörrar
Vi har använt rädsla till att dominera och kontrollera
Vi har till och med kämpat emot vår egen själ

VERSE 2:
Nu står vi på randen av ett nytt gränsområde
Och fredens makt blir tydlig
Det kommer att krävas hela vårt mod att börja om på nytt
Det kommer att krävas en revolution av hjärtat

CHORUS:
Shalom alackhem
Asalaam a-ley-khoom
Shalom alackhem
Asalaam a-ley-khoom, yeah

VERSE 3:
Det är en ny sorts frihet
Som vi aldrig förut har känt till
En djupare förståelse
För vi vet så mycket mer
Vi fortsätter helt enkelt framåt
Vi ser inte bakåt
Fortsätt att fokusera på ljuset
Och du kommer hålla dig på spåret

VERSE 4:
Det är en ny sorts kärlek
Starkare än tidigare
Flytande som en flod
Direkt genom hjärtat
Vi hittar vår frihet
Vi hittar vår fred
Vi kommer att hitta den tillsammans
Och krigen kommer att ta slut

WHISPERS:
Shalom Asalaam

CHORUS:
Shalom alackhem
Asalaam a-ley-khoom
Shalom alackhem
Asalaam a-ley-khoom, yeah

WHISPERS:
Det kommer att krävas en revolution av hjärtat
En revolution av hjärtat